Homeopathisch consult

Hoe gaat een homeopathisch consult in zijn werk?

Homeopathische medicijnen die gemaakt kunnen worden voor een homeopathisch consultTijdens een eerste homeopathisch consult probeer ik een zo goed mogelijk beeld van jou als persoon en je klachten te vormen (of van je kind) en van daaruit een behandelplan op te stellen. Aan de hand van een uitgebreid gesprek van ongeveer anderhalf uur in het eerste consult, probeer ik een homeopathisch middel te vinden dat passend is bij je lichamelijke en/of psychische klachten, je leefgewoonten en je persoonlijkheid. Doorgaans kun je binnen één week na het homeopathisch consult het geneesmiddel in huis verwachten (of ik geef het je mee) tezamen met een inname-instructie. Wanneer de tijdsduur van een eerste consult te lang is door bijvoorbeeld vermoeidheid (ook vaak te lang voor kinderen) kan het zinvol zijn dat een eerste consult gedeeld wordt in twee korte consulten. Je ontvangt dan twee aparte facturen en het geneesmiddel ontvangt je na het tweede korte consult.

Het gelijksoortigheidsprincipe

Samuel Hahnemann (1755-1843)

Samuel Hahnemann (1755-1843)

In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde die werkt vanuit het principe ‘de ziekte bestrijden met een tegengestelde prikkel’, werkt de klassieke homeopathie vanuit ‘het gelijksoortigheidsprincipe‘.  Dit komt erop neer dat het homeopathisch geneesmiddel bij de patiënt klachten kan genezen die bij een gezond persoon deze klachten juist kan veroorzaken indien hij dat geneesmiddel teveel of te vaak zou innemen. Een simpel voorbeeld: een acuut ontstekingsproces met veel zwelling kan bijvoorbeeld goed reageren op het homeopathische middel Apis mellifica, het gif van de honingbij. Als je gestoken wordt door een bij, kan dat ook een flinke zwelling tot gevolg hebben. Tijdens de analyse wordt aan de hand van de symptomen en klachten en de volgorde waarin deze zijn ontstaan een beeld van jou als persoon opgebouwd. Een belangrijke doorslaggevende factor voor de keuze van een homeopathisch geneesmiddel is hoe jij de klachten ervaart. Het totaalbeeld na de analyse vormt de basis voor het voorschrift van een homeopathisch geneesmiddel. Ieder mens is uniek, een homeopathisch voorschrift is daarom altijd maatwerk. Iemand anders met dezelfde klacht kan daarom wel een heel ander homeopathisch voorschrift krijgen.

Ca. 10 dagen na de eerste inname hebben we (mail)contact. Dan wordt bekeken welke reactie het homeopathische geneesmiddel heeft laten zien en wordt het vervolgtraject ten aanzien van de dosering uitgezet.

Na 4-6 weken vindt er een vervolgconsult plaats. Tijdens dit consult wordt besproken hoe je verdere reactie op het middel geweest is, hoe je je voelt en wat de vervolgstappen zullen zijn. Hoe lang de totale behandeling zal duren is onder andere afhankelijk van je klachten en de bestaansduur van je klachten. Gemiddeld duurt een behandeling tussen de 3 en 7 consulten maar het komt zeker ook voor dat na slechts één enkele dosis al een flinke verbetering ervaren wordt.

Als je niet in de gelegenheid bent om naar mijn praktijk te komen of de afstand is te groot dan kunnen we afspreken om een consult via Skype te doen. Ook kom ik gerust bij je thuis als je niet in de gelegenheid bent te komen of wanneer het bijvoorbeeld lastig is om je kind of kinderen mee te nemen. De consultprijs wordt bij een thuisbezoek verhoogd met € 15,- (tot een straal van 10 km).

Ik kan mij voorstellen dat het voor Friestaligen fijn is om de eigen moedertaal te kunnen spreken. Zelf ben ik opgegroeid met de Friese taal dus: ‘Gjin probleem asto Frysk wolst prate’.

Voor de behandeling ontvangt je van mij een factuur welke door de verzekeraar geheel of gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Tarieven homeopathisch consult

 
Eerste consult 
€ 115,-
Vervolgconsult 
€ 90,-
Kort (acuut) consult 
€ 55,-
Telefonisch consult gedurende de behandeling
€ 35,-
*Bij een huisbezoek wordt de consultprijs verhoogd met € 15,-
 
*De tarieven zijn inclusief homeopathische behandeling 
Maak nu een afspraak

Omdat ik aangesloten ben bij de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten) vergoeden vrijwel alle zorgverzekeraars de kosten van de consulten geheel of gedeeltelijk. Ik adviseer je om vóór de behandeling eerst contact op te nemen met de verzekeraar over de hoogte van de vergoeding. Klik hieronder voor een overzicht van de vergoedingen Zorgverzekeraars 2019:

Belangrijk om te weten is dat het verplichte eigen risico van € 385,- (2018) van je zorgverzekering niet uit de aanvullende verzekering komt, maar uit het basispakket. Dit betekent dus dat je voor een homeopathische behandeling niet de eerste € 385,- zelf hoeft te betalen.

Voor meer informatie zie de website: www.nvkh.nl

Betalen

Je ontvangt van mij een factuur met het bedrag van de behandeling die je bij voorkeur contant betaald of, als dat niet mogelijk is, binnen 1 week overmaakt op rekeningnummer: NL45 INGB 0793 6182 90 ten name van: S.W. Karagiaouris-Koopmans, met vermelding van het factuurnummer.

Vraag nu een homeopathisch consult aan