Wat is klassieke homeopathie

Afbeelding Hippocrates. Grondlegger klassieke homeopathie.

Hippocrates

Het basisprincipe van de Klassieke Homeopathie stamt al vanaf de tijd van de Griekse wijsgeer Hippocrates (ca. 460 v. Chr.-370 v. Chr.), de grondlegger van de geneeskunde. Door de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843) werd dit principe verder uitgewerkt. Dit principe wordt binnen de Klassieke Homeopathie het gelijksoortigheidsprincipe genoemd (de similia-wet). De similia-wet is het principe waarop de homeopathie gebaseerd is. Het stelt dat een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, ook in staat is diezelfde verschijnselen te genezen. Dit is het basisprincipe van de homeopathie.

Samuel Hahnemann (1755-1843) Grondlegger klassieke homeopathie.

Samuel Hahnemann (1755-1843)

Klassieke Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze die het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleert en versterkt. Gezondheid kun je zien als een toestand van evenwicht binnen je lichaam. Bij een verstoring van dit evenwicht is het lichaam vaak heel goed in staat om op eigen kracht zelf het evenwicht te herstellen. Soms echter blijven klachten bestaan die niet `vanzelf` overgaan. In zulke gevallen schiet dan je zelfgenezend vermogen tekort en is hulp nodig. Denk hierbij aan het niet goed herstellen na bijvoorbeeld een griep, operatie of een langdurige stressvolle periode. In de homeopathie wordt dan geprobeert dit vermogen van het lichaam, de levenskracht (dynamis) aan te zetten tot een genezingsproces om zodoende de balans te herstellen. Een genezingsproces naar gezondheid: een toestand van evenwicht waarbij je (weer) op een creatieve manier zin geeft aan het leven, moeilijkheden durft aan te pakken, voldoende energie hebt  en dat je gewoon lekker in je vel zit.

Behalve bij acute situaties (waarbij homeopathie snel en effectief ingezet kan worden) wordt in de homeopathie dus nooit alleen je klacht maar altijd jou als uniek mens behandeld. Bij deze holistische mensvisie ga je er vanuit dat de mens niet moet worden opgesplitst in allerlei onderdelen maar moet worden gezien als een eenheid van lichaam en geest, in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving.

Een homeopathische geneesmiddel kan o.a. van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong zijn en wordt in de bereiding tot een homeopathisch geneesmiddel gepotentieerd. Dit betekent dat de oorspronkelijke stof wordt verdund en geschud en wel zodanig dat er materieel gezien van de oorspronkelijke stof helemaal niets meer terug te vinden is in het geneesmiddel. Wat wel overblijft  is de informatie van de stof in het homeopathische geneesmiddel. Hierdoor wordt op energetisch niveau een krachtig en diep werkend geneesmiddel verkregen.

Uit het bovenstaande kun je lezen dat de Klassieke Homeopathie eigenlijk een informatiegeneeskunde is en jou lichaam kan aanspreken op celniveau. Sinds lange tijd is er veel kritiek op de homeopathie vanuit de materialistisch georiënteerde wetenschap maar door technologische ontwikkelingen van de laatste decennia is wel degelijk aantoonbaar dat bijvoorbeeld een stof als water een geheugen heeft en informatie kan opslaan van stoffen die daarin opgelost zijn geweest. Zie als voorbeeld een artikel uit Medisch Dossier over professor Luc Montagnier, nobelprijswinnaar: Klik hier voor het artikel

Voorbeelden waar klassieke homeopathie u bij kan helpen

Hieronder vind u enkele voorbeelden van klachten waar klassieke homeopathie u bij kan helpen. Het kan zijn dat uw specifieke klacht hier niet staat aangegeven. Dat betekend niet dat uw klacht niet verholpen kan worden met klassieke homeopathie. Om beter geïnformeerd te worden over uw specifieke klacht kunt u het beste contact met mij opnemen.

Psychische problemen

 • Verlegenheid
 • Faalangst
 • Depressie
 • Burn-out
 • Rusteloosheid
 • Slapeloosheid
 • Angst
 • Agressie
 • Trauma’s
 • Verdriet
 • Rouw
 • Autisme (ass)
 • Verslavingen

Fysieke en/of chronische problemen

 • Hoofdpijn
 • Migraine
 • Huidproblemen
 • Eczeem
 • Ziekte van Pfeiffer
 • Verkoudheden
 • Allergieën
 • Gewrichtsklachten
 • Luchtwegklachten
 • Hooikooirts
 • Astma
 • Menstruatiestoornissen
 • Spijsverteringsproblemen
 • Vermoeidheid

Acute klachten

 • Griep
 • Koorts
 • Ongevallen
 • Kneuzingen
 • Ontstekingen
 • Pijn
 • Schrik
 • Complicaties na operatie
 • Voedselvergiftiging
 • Zonnesteek
 • Misselijkheid
 • Klachten bij zwangerschap
 • Eczeem
 • Migraine
 • Huidproblemen
 • Klachten voor/na bevalling

Klachten bij kinderen

 • Darmkrampjes
 • Huilbaby’s
 • Gedragsproblemen
 • Ontstekingen
 • Huidklachten
 • Klachten luchtwegen
 • Angsten
 • Slaapproblemen
 • Na vaccinatie
 • Kinderziektes
 • Autisme (ass)
 • Kneuzingen

Kinderen reageren vaak heel snel en goed op homeopathie en bovendien kan homeopathie goed helpen bij het versterken van de weerstand.

Vanzelfsprekend is bovenstaande lijst niet volledig. Wilt u weten of ik u kan helpen of wilt u meer informatie over klassieke homeopathie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.